מכשירים ניידים לבקרת לחות

S220-T8 Multi-channel Handheld Thermocouple Temperature Data Logger

S220-T8 Multi-channel Handheld Thermocouple Temperature Data Logger

(!אוגר נתונים רב ערוצי(עד 8 ערוצים

HE710-EX Series Handheld Thermometer Hygrometer

HE710-EX Series Handheld Thermometer Hygrometer

מד לחות וטמפרטורה עם חיישן נפרד

HD2101.2 – Thermo hygrometer data logger

HD2101.2 – Thermo hygrometer data logger

Thermo hygrometer, datalogger, instrument measuring range for temperature -200°C +650°C with probe TP47..., for humidity 0.0...100.0%RH.

HD2301.0 – Handheld Thermo-Hygrometer

HD2301.0 – Handheld Thermo-Hygrometer

Handheld thermo hygrometer - instrument measuring range: temperature –200°C…+650°C, humidity 0…100%RH.

DO9847

DO9847

All Measurements 3 Channel Portable Data Logger

HD3114B

HD3114B

Temperature, humidity and pressure handheld data logger.

HE701 Handheld Thermocouple Temperature Data Logger

HE701 Handheld Thermocouple Temperature Data Logger

אוגר נתונים נייד

HE710-TH Series Handheld Thermometer Hygromete

HE710-TH Series Handheld Thermometer Hygromete

HE710-TH מד לחות וטמפרטורה נייד דגם

HD31 – Handheld Portable Multifunction Data Logger

HD31 – Handheld Portable Multifunction Data Logger

Three independent input channels Automatic recognition of the probes - Measurement of Temperature Relative Humidity Atmospheric and differential pressure Air Speed Illuminance (lux) and Irradiance Carbon dioxide (CO2) – Air Quality Direct voltage (VP473 module) and current (IP472 module).

HD37AB1347

HD37AB1347

Datalogger for indoor air quality analysis (IAQ). Measurement of airspeed, temperature, relative humidity, atmospheric pressure, CO² and CO

HD21ABE

HD21ABE

Portable measuring data logger for measuring and logging CO, CO2 and Atmospheric Pressure.