top of page
מדידות מדויקות

Coltraco- מדידות אולטראסוניות

יצרנית בריטית של טכנולוגיות אולטרסאונד, מייצאת ל 120 מדינות וזוכה Queen’s Award 2019.

מדידות מדויקות

מדי מפלס אולטראסוניים

מדי מפלס משמשים למדידה ובקרת מפלס של נוזלים, ביוב, מוצקים וחומרים אחרים.
מדי מפלס יעילים להתרעות על הפסקות פעולה, למוצקים, נוזלים ואחרים.

מד מפלס

מדי עובי אולטראסוניים

מדידת עובי אולטראסוני (UTM) היא שיטת בדיקה לא הרסנית המשמשת לבדיקת עובי

מדידת עובי חיונית בענפים רבים כדי לפקח על קורוזיה, שחיקה ונזק.

מד עובי

בדיקת בלאי מכונות 

בדיקת בלאי במכונות מסתובבות. כגון: משאבות, מנועים. 

בדיקת בלאי

מדי זרימה אולטראסוניים

מד זרימה או מד ספיקה אולטראסוני עושה שימוש בגלי קול כדי לקבוע את מהירות של נוזל בצינור. למדי זרימה אולטראסוניים יתרונות רבים: ובהם דיוק גבוה, היכולת למדוד נוזלים בלחץ גבוה, היכולת לפעול גם בנוזלים גורמי קורוזיה או נזקים אחרים דוגמת נוזלי ביוב וטיהור שפכים והיכולת לפעול ללא תחזוקה לפרקי זמן ממושכים. 

מד זרימה

Air+Space

ציוד בטיחות אולטרסאונד לבדיקת חותמות תא וערכת בדיקת תקינות חדר לשימוש במחלקות בתי חולים, ICUS, COVID-19 אזורי בידוד והסגר, חדרים נקיים, מרכזי נתונים, חדרי שרתים.

בדיקת אטימות
bottom of page