top of page

.פתרונות מחשוב לעולם העסקים

פתרונות הדפסה

 מגוון סוגי מדפסות, שרתי מדפסות, סורקים,  החלפת קרטרידג'ים.

תמיכה טכנית

 תמיכה טלפונית וסיוע בפתרון בעיות טכניות  בחומרה ותוכנה.

 

מעבדת שירות ותיקונים

 שרותי מעבדה לתיקון תקלות או שבר, תקלות  חומרה או תוכנה, מכשירים סלולריים ועוד...

 

bottom of page