top of page

K-400 גלאי רב גז נייד

Screen Shot 2021-02-28 at 12.23.06.png

גלאי גז נייד K-400 עם LCD גדול. זה יכול לפקח על CO, H2S, O2 וגז דליק בו זמנית. המכשיר כולל שתי אזעקות מיידיות עם אינדיקטורים שמע / חזותיים ורטטיים, סוללה נטענת ושימוש פשוט. הוא נמצא בשימוש נרחב באזור בו נדרשת הוכחת פיצוץ או דליפות גז רעילות, כמו תעלות תת קרקעיות או תעשיית כרייה, כדי להגן על חיי עובדים ולהימנע מפגיעה בציוד הרלוונטי.

Screen Shot 2021-02-28 at 12.07.40.png
bottom of page